БДЖ представи проектното разписание на влаковете в област Благоевград

Новото разписание влиза в сила от 13 декември

С  цел подобряване обслужването на  гражданите с железопътен транспорт  „БДЖ - Пътнически превози” представи  пред областния управител Бисер Михайлов  извлечение от проектното разписание  на влаковете в областта. Информацията е изпратена и до общинските администрации  на Благоевград, Сандански, Петрич и кметствата на Кулата и Ген. Тодоров, за  да могат да подготвят своите становища. Гражданите също могат да изразят своето отношение по проектното разписание пред Областна администрация Благоевград на електронна поща [email protected]. Новото разписание следва да влезе в сила от 13 декември и ще бъде с период на  действие до 10 декември 2016 г.