Разлог посрещна 36 младежи от 6 държави

Пристигнаха в рамките на младежки обмен

Разлог посрещна 36 младежи от 6 държави в рамките на младежки обмен по проект „Активни доброволци - по-добри граждани”, организиран от сдружение „Алтернативи Интернешънъл” и финансиран от програма „Еразъм+”.

Младежи от България, Грузия, Молдова, Естония, Латвия и Азербайджан проведоха среща с евродепутата Андрей Новаков, народния представител Георг Георгиев и заместник-кмета на Община Разлог Иван Гюров. Те дискутираха с младежите темите за европейско гражданство, активната позиция на младите хора и тяхната роля за бъдещето на обединена Европа.

Младежкият обмен се провежда от 17 до 24 юли в село Баня. Целта на проекта „Активни доброволци - по-добри граждани” е да стимулира доброволчеството и активното гражданство на младите хора, както и да насърчи европейските ценности. Сред очакваните резултати са постигане на  междукултурен диалог, разбирателство и толерантност и осъзнаване важната роля на младите хора като европейски граждани.