Банско ще има специализирана кадастрална карта

Ще бъде отразен релефът, надземната инфраструктура, дървесната растителност

Новият Общ устройствен план на Банско ще има специализирана кадастрална карта, предаде БНР. В картата ще бъде отразен релефът, надземната  инфраструктура, дървесната растителност,  както и изградените вече улични мрежи  и сгради. За  да отразява действителното положение  в курорта, ще бъде направено ново  заснемане на обектите, защото проверка  е установила, че в действащия кадастър  и регистрите има допуснати доста грешки  и неточности. Новите кадастрални карти  ще бъдат на разположение на гражданите  и при допуснати неточности върху тях  ще бъдат нанесени необходимите корекции,  уверява Архитект Любомир Семерджиев,  един от проектантите на Новия общ  устройствен план на Банско. Следващата  стъпка в посока подобряване на  градоустройството е изработването на  подземен кадастър. Изготвянето на новия  план ще даде възможност и на община  Банско да получи точна информация да  своите имоти – каква е площта им, някой  навлязъл ли е в тях, дали не са отнети  от частни лица или фирми.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"