Голям интерес към овощарството има в Кюстендилско

Наследници искат да си върнат земя, за да я обработват

Голям интерес към създаване на нови овощни градини се наблюдава през последните месеци в Кюстендилско, съобщава БНТ. Към момента има постъпили 16 мотивирани искания в Общинска служба „Земеделие“ от наследници на имоти, които искат да си върнат земята, с цел да я обработват.

В тази връзка Oбщина Кюстендил ще отдаде под аренда земеделски земи за създаване на трайни насаждения. Общата площ на терените е над 205 декара. Предстои на 23 юли да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделски земи, при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от общински поземлен фонд. Началната тръжна цена за декар е 24 лева, казаха от Oбщината. Срокът на арендата е 10 години.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"