Изграждат модерен Спешен център в Симитли

Община Симитли предостави имот от 1600 кв.м. в индустриалната зона

Община Симитли предостави имот от 1600 кв.м. в индустриална зона - Симитли за изграждане, оборудване и модернизиране на нов спешен център на територията на Симитли. Решението е взето днес на заседание на Общински съвет Симитли във връзка с инвестиционен проект Оперативна програма “Региони в растеж” за периода 2014 – 2020 година.  С пълно мнозинство при кворум 12 човека общинските съветници гласуваха да бъде предоставен общинският имот и Симитли да разполага с нов, модернизиран център. Имотът разполага с ток, вода и максимално улеснен достъп до него.

Приоритетната ос "Регионална здравна инфраструктура" от проекта е насочена към модернизация на здравната инфраструктура в градовете. Подкрепата ще бъде за акредитираните лечебни заведения - държавна собственост, с национално и регионално значение, както и за общински болници.