Избрани Новини

Правят социална оценка на децата и семействата в риск в Гърмен

От вчера три мобили екипа работят в ромския квартал "Кремиковци"

Три мобилни екипа започнаха изследване на потребностите на децата и семействата в риск в Община Гърмен, съобщават от пресцентъра на ДАЗД. От вчера те работят в ромския квартал "Кремиковци".

Под методическото ръководство на експерт от Държавната агенция за закрила на детето те ще  направят оценка на социалното положение и потребностите на пребиваващите в квартала деца и лица. В екипите са включени представители на всички органи по закрила на местно ниво, по покана на  ДАЗД в работата им участват и двама медиатори, осигурени от Център за  междуетнически диалог „Амалипе“.

Целта е идентифициране на нуждите и потребностите на децата, преценка на възможностите за подпомагане на  родителите за отглеждане на децата в семейната им среда, проучване на  ресурсите за предоставяне на материална помощ, особено по отношение на  изхранването и жилището, предприемане на всички необходими мерки за  закрила на децата и семействата и за обезпечаване на базовите им потребности. След извършване на изследването ще бъдат набелязани мерки  за осигуряване на базовите потребности и спазването на правата на  образование, здравеопазване и жилище.

Сформирането на мобилните групи е в изпълнение на приетия на междуинституционална среща, състояла се през  миналата седмица по инициатива на председателя на ДЗАД Ева Жечева в  Гърмен, план за действие. Той регламентира действията и конкретните задължения за взаимодействие на ангажираните субекти с цел гарантиране  на правата и осигуряване на базовите потребности на децата в риск във връзка със събарянето на незаконните къщи и създалото се напрежение и конфронтация между различни групи. Планът е съобразен с опита на агенцията в координиране на действията на отговорните институции при извършвани през 2012 г. обходи и оценки в районите с компактно ромско население в София и кореспондира с Плана за действие на община  Гърмен за изпълнение на интеграционните политики 2015-2017 г.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден