Избрани Новини

От днес се подават молби за отопление

Задължително се заявява видът на ползваното отопление

Приемът на молби-декларации в дирекция „Социално подпомагане” за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2015/2016 г. започва от днес, 1.07 , като крайният срок за тяхното подаване е 31 октомври 2015 г. Молбата се подава по постоянен адрес, в нея задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с  електроенергия и топлоенергия се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер. В срок до 20 дни от подаване на молбата социален работник извършва социална анкета и определя правото на помощта.
Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - 1 ноември 2015 г. до 31 март 2016 г. Изплащането на целевата помощ и за новия отоплителен сезон ще се извършва на два транша - за месеците ноември и декември 2015 г. не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта; до 31 януари 2016 г. - за месеците януари, февруари и март.
Право на помощта ще имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните шест месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление и отговарят на следните условия:
-Да няма сключен договор за предоставяне на собственост срещу издръжка и/или гледане (освен в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са пенсионери, инвалиди, учащи се или безработни).
-Да не са продавали недвижимо имущество през последните 5г.
-Да не са пътували зад граница на собствени разноски през последните 12 месеца.
-Спестяванията на член от семейството да не надхвърлят 500 лв.


Топ Новини

Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май