Зачестяват молбите за назначаване на непълнолетни работници

Инспекция по труда е констатирала 736 нарушения през май

3-годишно наказание грози собственици на заведения, които назначават на работа непълнолетни, без да имат разрешение от Инспекцията по труда, информира struma.com. За такъв случай съобщи директорът на трудовата инспекция в Благоевград - Петър Попадиин.

"В последните 3-4 дни при нас са постъпили 7 искания за разрешения за работа на непълнолетни лица на територията на област Благоевград. Наблюдаваме повишаване на тези желания с настъпването на лятната ваканция - 3 деца искат да работят в шивашката промишленост, а останалите 4 получиха разрешения за работа като сервитьори и бармани. "

Що се отнася до положението в курортите в Югозапада директорът коментира, че в инспекцията са постъпили 2 жалби за неизплатени заплати. Той поясни, че става въпрос за хотел в Банско, чието седалище на фирмата е в Поморие. В оплакванията се казва, че работниците не са получили своите възнаграждения за последните месеци.

Петър Попадиин отчете дейността на Инспекцията по труда за изминалия месец май като поясни, че за този период са извършени 201 проверки, от които 20 са били по сигнал на граждани, а 3 за трудови злополуки. Общият брой на констатираните нарушения е 736, а съставените актове са 16. Постановленията и споразуменията, които са влезли в сила на територията на Югозападна България са общо 17, като средният размер на една глоба е 1 253 лева.

Представен бе и кратък отчет от страна на главен експерт в Регионална дирекция за социално подпомагане - Благоевград Станка Михова.

"В област Благоевград са отпуснати месечни социални помощи за 3 169 случая в общ размер 247 993 лева, а отказаните заявления за безплатна едногодишна винетка за автомобили на лица с 50 и на 50 на сто намалена работоспособност са едва 2. На територията на областта в програмата "Асистенти на хора с увреждания" са включени 170 лични асистенти. "

В заключение експертът добави, че към социалната услуга "Приемна грижа" са вписани 108 приемни семейства, а настанените в тях деца са 79.