Общината даде 170 000 лева на ОФК "Пирин"

Те са за подобряване на материалната база

Общинският съвт в Благоевград днес проведе редовното си заседание. То започна с изказване на  председателя на плувен клуб „Пирин“ - Благоевград Валентина Атанасова, която изрази категоричната си подкрепа за строежа на плувния басейн в квартал „Еленово“.

“Това не е само наша радост- това е радост на цяла България”, каза Валентина Атанасова и допълни, че когато басейнът стане готов, ще има възможности за държавни и международни  състезания по плуване, което ще е хубаво за целия град. По темата отношение взе и председателят на ОбС - Благоевград Радослав Тасков, който заяви, че покритият плувен басейн продължава да се строи и вместо да се хвърля сянка върху строежа, трябва да се благодари на Общината и лично на кмета, че басейнът се строи с държавни средства.

Днес общинските съветници разгледаха предложението за актуализация на бюджета на община Благоевград. Те решиха да отпуснат 170 000 лв. от бюджета на общината за ОФК „Пирин“ -  Благоевград. Средствата са предназначени за ремонти и подобрения на материалната база на клуба.

Стана ясно, че приходната част на бюджета също се увеличава с 170 000 лв., които влизат в хазната от продажба на дълготрайни материални активи. Беше разгледано  предложението за изменения в Наредбата за определяне и администриране на  местните такси и цени на услугите на  територията на Община Благоевград. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен