Тръгва проект за успеваемостта на ромските деца в училище

Ще се подготвят 6 помощник-учители за конкретна работа с ромски ученици

Проект за повишаване успеваемостта на ромските деца в училище стартира в Благоевград, съобщава infomreja.bg. „Да помогнем днес за по-успешно утре" са озаглавили проекта неговите изпълнители, това са сдружение "С вяра за бъдеще" Благоевград с председател Красимира Кюпова в партньорство със сдружение "Адаптация" Благоевград, оглавявано от Марияна Станкова. Финасирането е в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствените организации (НПО) в България по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Продължителността на проекта е 10 месеца - от юни 2015 г. до март 2016 г. Реализаторите му предлагат иновативни подходи за задържане на ромските деца в училище и повишаване нивото на тяхното образование, като се залага на оптимизиране на взаимодействието между образователната система и семействата на децата от ромска общност, с цел повишавне успеваемостта им в училище.

Основните дейности са подготовка на 6 помощник-учители за конкретна ефективна работа с учениците от ромска общност и въвеждането им в 3 училища в Благоевград, където учат и ромски деца. По двама пом. учители ще подпомагат учебния процес в 9-то ОУ, СОУИЧЕ и 2-ро ОУ. Обучените помощник-учители ще осъществяват непрекъснат контакт с родителите на учениците от ромска общност, ще подпомагат учениците в учебния процес в училищна среда,  ще подпомагат работата на учителите, работещи в условия на мултикултурна среда.

Работатата на помощник-учителите ще доведе до повишена успеваемост на учениците от ромската общност, което от своя страна предпоставя достигане на по-висока образователна степен, гарант за по-добро бъдеще, организиране на Клуб на родителя и провеждане на тематични срещи на родители, учители, помощник-учители, експерти, за обсъждане проблемите на образователната интеграция.