Продрум Димов представя новите си книги

Той е председател на писателската група в Пазарджик

Днес от 17.30 часа в НЧ "Никола Вапцаров-1966" ще се проведе среща с председателя на писателската група в Пазарджик писателя Продрум Димов. Той е автор на около 40 книги (детски и стихотворения за възрастни, разкази и очерци, рецензии и пътеписи, есета и интервюта, анкети с писатели и публицистични материали). Особен акцент ще бъде поставен върху неговите последни книги "Страници от духовното ни съвремие", "Път в безпътицата", "Докоснати светове" и "Размисли по големия път".