14 училища приеха ученици за държавния зрелостен изпит в Кюстендил

Вторият задължителен изпит ще се проведе на 22 май

917 ученици са се явили на държавния зрелостен изпит по български език и литература в област Кюстендил. Това съобщи за Радио „Фокус” началникът на Регионален инспекторат по образование Радостина Новакова. Изпитът се провежда в общо 14 учебни заведения на територията на областта. 948 е общият брой на допуснатите до този изпит което показва, че 31 от учениците не са се появили в посочените учебни заведения за изпита. Други 23 не са допуснати до държавен зрелостен изпит, защото нямат необходимите оценки – минимум 3 по всички учебни предмети, изучавани в гимназиалния етап. „Всички изисквания за сигурност са спазени. В днешния изпит участват 281 квестори и двама консултанти”, каза Радостина Новакова. Вторият задължителен държавен зрелостен изпит ще се проведе на 22 май.