Днес е празник на българския библиотекар

Да бъдеш библиотекар е призвание

Денят 11 май е историческа дата в календара на българската култура. За щастие той се превърна и в професионален празник на тези, които служат на писменото слово, като го съхраняват и разпространяват с идеята то да пребъде. Българските библиотекари заслужават този ден на признание, защото да бъдеш библиотекар в България не е просто професия и препитание, а призвание, на което си отдаден. "Това е кауза,на която служим неотклонно през годините, независимо от политически и икономически кризи, преходи, подценяване от държавата и обществото, лоша материална база и ниско възнаграждение за нашия принос", пише в поздравителното писмо УС на ББИА .

"От самото си зараждане в древността до днес библиотеките са оцелели, защото винаги е имало личности, които да им служат с мисия за опазване и пренасяне на знанието във вечността,  личности – пазители и разпространители на най-голямата сила за прогреса на човечеството. Днес е техният ден – нека си припомним с благодарност за приноса на нашите учители и колеги, завещали ни хилядите български библиотеки.  Днес е нашият ден,на днешните библиотекари, на които се падна жребият да променят облика на библиотеките, за да останат толкова нужни в съвременното динамично общество,колкото са били винаги – откакто свят светува".

Библиотеките са многовековни институции, които модерните технологии не могат да изместят в периферията на живота. Точно обратното – модерните технологии се наместват в готовата мрежа от библиотеки,за да служат на цялото общество. Библиотеката на 21 век преживява своя ренесанс.Всеки ренесанс е белязан от изключителната енергия и качества на много вдъхновени и можещи личности. Поклон и благодарност към българските библиотекари,  съграждащи сигурно и последователно авторитета на възродената библиотека. Честит празник!Снимка на Деня

Щрихи от Плевен