Принудително премахват незаконни строежи в Банско

Наредбата е приета от общинския съвет

Общински съвет – Банско проведе редовното си месечно заседание. На сесията по предложение на кмета Икономов съветниците приеха Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или на части от тях на територията на общината.

На заседанието бе направена актуализация на минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа.

Единодушно бе взето решение за отпускане на финансови средства за закупуване на специализирано оборудване на новоучредения „Алпийски клуб – Банско“, в който деца и младежи от общината ще се обучават в областта на алпинизма. Съветниците дадоха своето съгласие кметът Икономов да подпише меморандум за сътрудничество между общината и Индустриален клъстер електромобили за развитието на електрическата мобилност в Банско. Целта на въвеждането на превозни средства, захранвани с ток, е да се осигури алтернативен транспорт, който да бъде екологично чист.  Така се цели постигането на ефект в две направления – опазване на околната среда и прецизна организация на движението на територията на Национален парк „Пирин“.

В края на заседанието съветниците приеха и общинската Програма за детето за 2015г.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"