Изтича срокът за обезопасяване на водните площи в Кюстендилско

Всички стопани трябва да разработят мерки за тяхното обезопасяване

Изтича срокът за разработване на мерки за обезопасяване на водните площи в Кюстендил, предаде Радио „Фокус”. До 8 май всички стопани на водни площи, разположени на територията на общината, трябва да разработят мерки за тяхното обезопасяване. Списъкът с определените мерки трябва да бъда предоставен на сформираната общинска комисия по водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи. Степента не обезопасяване на водните обекти и разработването на мерките става на база на съществуващата Наредба за водноспасителна дейност. Откритите канали, изкопи, ями и други водни площи, запълнени с вода, чиято дълбочина е по-голяма от 120 см, подлежат на минимално обезопасяване, като те се  обезопасяват с лесно забележими знаци, забраняващи къпането, на които се посочва конкретната опасност. Табелите се поставят на разстояние не по-голямо от 200 м между тях. Когато водните площи се намират в населените места или в непосредствена близост до тях, се ограждат с парапети или пояс от нискостеблени растения. Бреговите ивици на неохраняемите речни, язовирни и други площи, както и на забранените за къпане водоеми подлежат на средно обезопасяване.

От 1 май до 30 октомври стопаните на водните площи са задължени да поставят забранителни, предупредителни и информационни знаци, в които се посочват причините, наложили забраната, в предупредителните - опасностите при къпане, в информационните - начините за оказване на първа помощ и разстоянията до най-близкия телефон и медицински пункт. Плувните басейни подлежат на максимално обезопасяване, като за тяхното функциониране е задължително изпълнението на редица изисквания. След посочения срок ще се извършват периодични проверки от институциите, включени в общинската комисия.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"