Спират подаването на минерална вода за питейно-битови нужди в Марчево и част от Огняново

Има отклонение в нормите за наличие на арсен във водата на централния водоизточник

По предписание на Министерство на здравеопазването  “Водоснабдяване и канализация” ЕООД-Благоевград  трябва да преустанови подаването на минерална вода за питейно-битови нужди в село Марчево и част от  село Огняново, община Гърмен. Това съобщиха от пресцентъра на водното дружество. При проверка, извършена от инспектори на РЗИ-Благоевград е установено отклонение в нормите за наличие на арсен във водата на централния водоизточник за село Марчево, което представлява опасност за здравето на потребителите. Държавните здравни инспектори са уведомили  ВиК - Благоевград за резултатите, като задължават дружеството да информира местното население, че водата е негодна за пиене и вредна за здравето, както и определят срок за подаване на качествена питейна вода в двете населени места - 29 април. Във връзка с предписанията на РЗИ и съгласно изискванията на Наредба № 9 на МЗ, МОСВ и МРРБ, произтичащи от Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива за осигуряване на качествена питейна вода, днес  служители на “Водоснадбяване и канализация” ЕООД-Благоевград в присъствието на управителя инж. Росица Димитрова ще извършат превключване по мрежата, като преустановят подаването на минерална вода по питейния водопровод.  Селата Марчево и Огняново ще се захранват  с питейна вода от група “Туфча”, включена към Пречиствателна станция за питейни води-Гоце Делчев. От ръководството на дружеството гарантират, че е осигурено необходимото за домакинствата количество вода, като се търси и допълнително водоснабдяване с оглед наближаването на летния сезон. Дружеството припомня, че минералната вода в района се стопанисва от община Гърмен, която определя правилата за ползване от физически и юридически лица. Проблемът с недостига на питейна вода в двете села е от осем години. Село Марчево и един малък район от с. Огняново се захранват с минерална вода за питейно-битови нужди. Огняновската минерална вода не е препоръчителна за пиене заради по-високото съдържание на флуор и сяра.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"