Кръводарителите в Благоевградско са близо 7 000 души

Проведени са 18 срещи-разговори с кръводарители в благоевградски училища

 6831 души са дарили кръв в Благоевградска област през 2014 година. Това каза Йорданка Стойчева, директор на институцията, цитирана от Фокус. Областният съвет на БЧК – Благоевград е провел две информационни кампании – пролетна и есенна, промотиращи значението на безвъзмездното добровлно кръводаряване. Доброволно и безвъзмездно кръв са дарили 15 студенти. Проведени са 18 срещи-разговори с кръводарители в благоевградски училища с участието на дългогодишните кръводарители Антоанета Гулева и Таня Браткова. В Благоевградска област кръвонабиране се извършва само в областния център в отделението по трансфузионна хематология. Ежегодно се провеждат курсове за обучението на кандидатите за водачи на МПС по първа долекарска помощ (ПДП) в 4 населени места в областта – Благоевград, Разлог, Гоце Делчев, Петрич. През 2014 година в обл. Благоевград по ПДП при ПТП са обучени 3251 бр. в 210 курса. От тях редовни курсисти 3160 бр. в 205 курса и ученици държавна поръчка 91 бр. в 5 курса. Осем са курсовете по първа долекарска помощ на работното място за 2014 и три първа долекарска помощ "Травми и злополуки в ранна детска възраст" за служители от училища и детски градини в общините Благоевград и Банско.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"