80 ще са личните асистенти в Дупница

Подаването на заявленията продължава

80 е бройката за лични асистенти от Агенцията за социално подпомагане по проект „Нови възможности за грижа", която бе отпусната на Дупница, информира dariknews. На практика броят е увеличен с 20, тъй като в последните 4 години от тази услуга се възползваха 59 лични асистенти. Крайният срок е 9 април. Кандидатите прилагат документ за самоличност, автобиография, служебна бележка от работодателя си, ако в момента работят на трудов договор или от съответното висше учебно заведение, ако са студенти и заявление по образец.

За потребителите на услугата е нужно само документ за самоличност и ТЕЛК-решение. За навършилите 65 години потребители, които нямат такова решение, може да се кандидатства и с медицински протокол от Лекарска комисия.

След приключване приема на документите, досиетата на потребителите ще бъдат предадени на дирекция "Социално подпомагане", които ще извършат социална оценка. Впоследствие, със своя заповед, кметът на Община Дупница Методи Чимев ще определи комисия, която да разгледа кандидатите и избере 80 лични асистенти.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен