Няма опасност от преливане на Благоевградска Бистрица

Нивото й се следи постоянно

Река Благоевградска Бистрица има добър отток. Нивото й се следи постоянно, към момента няма никаква опасност за гражданите, чиито домове са в близост до речното корито. Това каза  Любомир Терзийски, специалист "Отбранителна и мобилизационна техника” в Благоевград. Той уточни, че са взети всички превантивни мерки срещу преливане. Още през миналото лято речното корито бе изцяло почистено в района на парк "Бачиново”. "Бяха изсечени всички застрашени от падане дървета, премахната беше и растителността, затрудняваща преминаването на водата. Изградени бяха  нови прагове, които да  укротяват пролетното пълноводие от топящите се снегове и да намалят скоростта и силата на прииждащите след поройни дъждове води”, обясни Терзийски. Дейностите по почистване на реката продължават.         Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"