Ново LED осветление ще грейне в община Благоевград

Решението е взето на днешното заседание на общинския съвет

На днешното редовно заседание общинските съветници от ОбС – Благоевград приеха предложението за поемане на краткосрочен дълг за изграждането на ново LED осветление на територията на общината. Заемът, който ще бъде изтеглен, възлиза на 1 860 000 лв. Кметът д-р Камбитов припомни, че проблемът със уличното осветление е от много години: „Състоянието на осветителната мрежа е окаяно. Проблемите са свързани не толкова с осветителните тела, а с кабелната мрежа, която не е подменяна от десетки години“. Факт е, че ¼ от всички сигнали, постъпващи в общинска администрация, са свързани с уличното осветление. По работния проект се работи вече три месеца, идеята е да бъде изтеглен заем в размер на 1 860 000 лв от предвидените по проект 6 200 000 лева, с който заем ще се покрият първоначално най-невралгичните точки на града“ – разясни кмета Камбитов и допълни: „Ние предлагаме краткосрочен кредит с възможност за рефинансиране, така че да може да бъде погасяван от икономиите, които ще реализира LED осветлението“. Заемът ще се връща изцяло от реализираните икономии. Очакваните икономии от LED осветлението възлизат на 100 000 лева на година, а за 13-14 години заемът ще бъде напълно изплатен.

Общинските експерти имаха възможността да се запознаят с работния проект за уличното осветление и с най-проблемните точки. Те са събрани в подробен регистър и очертани в специално разработена карта.

На днешната сесия на Общински съвет - Благоевград съветниците изключиха улица „Университетска“, намираща се до ЮЗУ „Неофит Рилски“ от списъка на „Синя зона“ .Снимка на Деня

Щрихи от Плевен