От 30 март Петрич пуска новите автобусни линии

Ще действа новата транспортна схема, обществената поръчка още се обжалва

Върховен административен съд излезе с определение за предварително изпълнение на четирите обжалвани позиции от транспортната схема в община Петрич. От понеделник, 30 март, влизат в сила договорите на избраните превозвачи за изпълнение на автобусните линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема. Това се случва след излизането на определение на ВАС, с което се потвърждава искане на кмета на община Петрич Вельо Илиев за предварително изпълнение на решението на комисията, провела процедурата за транспортната схема и класирала кандидатите, съобщава още struma.bg.

Те сключват договори с община Петрич за срок от три години, при които ще важат условията за покриване на автобусните линии. Четири от петте обособени позиции на обществената поръчка за избор на превозвачи по общинската, областна и републиканска транспортна схема се обжалваха от петричката фирма „Чона” първо пред КЗК. Кметът поиска предварително изпълнение на решението за избрани превозвачи. КЗК допусна такова изпълнение, но определението на комисията беше обжалвано от един от превозвачите, участник в процедурата - фирма „Чона”, пред Върховния административен съд. Магистратите обаче потвърдиха определението на КЗК и също допуснаха предварително изпълнение. В резултат на това се подписват и договорите с избраните превозвачи. Това са фирма „Итал Транс” за линиите в първа позиция, ЕТ „Барут”  за втора позиция, фирма „Транс-юг” за трета позиция , фирма „Аски” за четвърта позиция и ЕТ „Чона” за пета позиция.

Ани Кирова от Общинска администрация - Петрич вчера уточни, че при провеждането на процедурата по ЗОП най-голяма тежест - 80%, при формирането на комплексната оценка е имала предложената цена на автобусните билети, следвана от екологичността на превозните средства. Така на практика се получава, че пътуващите по линията Петрич-София в 6 часа ще заплащат цена на билет в едната посока 12 лева, по разписанието на същата линия, но в 7.30 часа и в 10.00 часа, цената на билета, предложена от превозвачите, е 11 лева, а за линията Петрич-София в 12.15 часа цената е 12 лева.

„Действащите и досега автобусни линии се запазват, така че за пътниците нищо не се променя от тази гледна точка. Различна ще бъде само фирмата превозвач и цената на билета, по-ниска”, обобщи Ани Кирова. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен