Тестват водата на река Бистрица

Днес на въжения мост на река Благоевградска Бистрица (алеята за парк „Бачиново”) ще се извърши полево обследване за качеството и количеството на водите на реката. То се организира съвместно от Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград, Регионалната инспекция по околната среда и водите, Регионалната Лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда и студенти от специалност „Екология и опазване на околната среда” на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Освен полевите измервания ще се акцентира и върху оценката на състоянието на повърхностните води. От 15:30 часа в заседателната зала на РИОСВ – Благоевград ще бъде направена презентация пред студенти от специалност „Екология и опазване на околната среда” на тема “Контрол на институциите върху обектите, формиращи отпадъчни води”, съобщава БНР.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"