Благоевградско на края на опашката по заплащане

Спрямо края на третото тримесечие на 2014 г. наетите лица в частния сектор намаляват с 1.0%

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на декември 2014г. намаляват с 0.8% спрямо края на септември 2014г., като достигат до 87.6 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2014 г. наетите лица в частния сектор намаляват с 1.0% (до 68.2 хиляди), докато в обществения сектор броят им остава непроменен - 19.4 хиляди.

В края на декември 2014г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличава с 1.6% (или с 1.4 хиляди). По сектори в сравнение с края на декември 2013г. наетите в частния сектор се увеличават с 3% (или с 2 хил.), а в обществения сектор намаляват съответно с 3% (или с 0.6 хиляди), предаде БНР.

През четвъртото тримесечие на 2014г. средната месечна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2014г. с 3.8% до 605 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 794 лв., а за частния - 548 лева.

През четвъртото тримесечие на 2014 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 5.2% в сравнение със съответния период на предходната година.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2014 г. област Благоевград е на пред предпоследно място по показателя средна брутна работна заплата, като само в област Видин получават по-ниско заплащане - 596 лева. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) - 1 108 лв., Враца - 868 лв. и Варна и София с по - 853 лева.