19 сгради ще бъдат санирани в Пиринско

За 3 от одобрените за саниране блокове в Благоевград и 1 в Гоце Делчев вече има и подписани споразумения

19 многофамилни жилищни сгради в Пиринско ще бъдат санирани със средства по проект „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съобщават от Областен информационен център – Благоевград. Списъкът с одобрените за финансиране сгради по проекта е обявен на страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. 12 жилищни сгради в Благоевград и 5 в град Гоце Делчев са получили положителна оценка от експертна комисия на подаденото заявление за финансова помощ по проект „Енергийно обновяване на българските домове“. Сдруженията на собствениците на други две жилищни кооперации – по една във всеки от двата града, ще трябва да отстранят констатирани несъответствия в определен от министерството срок. След издаването на втори контролен лист с положителна оценка и за тях предстои сключване на споразумение за финансова помощ по проекта.Собственици на самостоятелни обекти от Благоевград и Гоце Делчев са единствените в Благоевградска област, които ще се включат в проекта по ОП „Регионално развитие“ и ще могат да санират жилищата си с европейски средства. За 3 от одобрените за саниране блокове в Благоевград и 1 в Гоце Делчев вече има и подписани споразумения, което на практика означава, че ремонтните дейности в двете сгради се очаква да стартират в началото на пролетта. В края на 2014-а година бе взето решение сумите в размер на 25% от индикативния бюджет на съответната сграда, представляващи собственото участие на сдружението на собствениците в проекта, да бъдат рефинансирани с публични средства. С оглед на обявената Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и финансирането на сградите, които ще са допустими по нея със 100% безвъзмездна финансова помощ, бе взето решение за покриване на съфинансирането от страна на сдруженията на собствениците по действащия проект „Енергийно обновяване на българските домове“ за всички одобрени сгради.