Избрани Новини

Театрали изнесоха представление за децата в риск

На детската постановка присъстваха ученици от Благоевград

Общински куклен театър и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните подариха днес на децата, настанени в институции, представлението „Пролетни игри“, информираха от пресцентъра на общината.

На детската постановка присъстваха учениците от ОПУ „Паисий Хилендарски“, ЦНСТ, Дневен център за деца с увреждания „Зорница“, както и  деца от Благоевград.

Представлението „Пролетни игри“ ще се състоя в Общински младежки дом – Благоевград.

Проявата бе в изпълнение на програмата на МКБППМН за превенция на противообществените прояви на деца в риск, чрез организиране на свободното им време и ангажирането им в дейности за формиране на устойчиви ценности.



Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)