Избрани Новини

ОбС Разлог прие реалистичен бюджет за 2015 година

Общината ще извърши ремонт на детското отделение в болницата

14 473 616 левa е бюджетът на Община Разлог за 2015 година. По проекти на общината по различните оперативните програми и по Програмата за развитие на селските райони в капиталовия списък влизат 28 953 022 лева.

За поредна година Община Разлог спазва финансова дисциплина и приема реалистичен бюджет за 2015 г., изготвен на база реалното изпълнение на бюджет 2014 г.

На първо място Бюджет 2015 гарантира образованието - детските градини и училища, социалните дейности и здравеопазването – болницата, социални домове, пенсионерски клубове, защитени жилища, хората в неравностойно положение. "Това е политика, която следваме и спазваме в работата си", коментира инж. Красимир Герчев, кмет на община Разлог.

7 186 675 лева са приходите от държавата за делегирани дейности, 7 286 341 лева са приходите за местни дейности, с което се формира общ бюджет от 14 473 616 лева.

Общината отделя за образование 5 155 703 лева, от които за детски градини - 1 804 564 лева, за ремонт на училища - 107 294 лева, за здравеопазване - 366 608 лева, за социално осигуряване, подпомагане и грижи – 1 681 215 лева.

В капиталовия списък на Община Разлог за основни ремонти са заложени 31 995 439 лева. В дълготрайните материални активи попадат обектите, финансирани от програми на ЕС. По проекти финансирани от Оперативни програми и от Програмата за развитие на селските райони в капиталовия лист влизат 28 953 022 лева.

През тази година със собствени средства общината ще извърши ремонт на детско отделение, след като през изминалите години бяха инвестирани около 5 500 000 лева в модернизиране на болницата в Разлог по оперативните програми.

За рехабилитация и реконструкция на общински пътища, улици и паркинги за 2015 г. са заделени 10 925 626 лева. През 2015 година отново с европейски средства ще бъдат завършени ремонтите на пътищата Разлог – Годлево, Разлог – Бетоловото, Разлог – Баня, Баня – Горно Драглище и рехабилитацията на пътищата в Добърско и Елешница. Целта е да се създаде достъпна среда до всички населени места.

През 2015 година продължава изграждането на тротоари, за реконструкция на площадно и пешеходно пространство са гласувани 585 000 лева, за ремонт и поддръжка на улично осветление – 295 000 лева.

За реконструкция и изграждане на паркове, изграждане на спортни и паркови съоръжения, спортни площадки и стадиони – 5 976 685 лева. През тази година ще завърши ремонтът на стадиона в Разлог и изграждането на стадиона в Годлево, финансирани по Програмата за развитие на селските райони.

Бюджет 2015 година е приет на заседание на ОбС – Разлог, след като e приет отчетът за изпълнение на бюджета за предходната година.Топ Новини

Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май