В Дупница правят чистка на стари автомобили

На собствениците ще бъде даден 14-дневен срок за премахване

Със заповед на кмета на Община Дупница инж. Методи Чимев е сформирана комисия, която да осъществи оглед на улиците за наличието на излезли от употреба моторни превозни средства. Проверката е съвместна с представители на служителите на РУП-Дупница. На собствениците ще бъде даден 14-дневен срок за премахване или преместване в собствен имот като след този период за непреместен или непремахнат автомобил, ще бъде съставян акт за административно нарушение. Санкцията е в размер от 200 до 1000 лева, пише struma.com.

Ако моторното превозно средство е без регистрационни номера се попълва констативен протокол за техническото състояние на автомобила и ще бъде репатриран за сметка на Община Дупница или на собственикът, ако се появи преждевременно. Една от основните причини е наличието на автомобили, които затрудняват движението, както по уличните платна, така и по тротоарите.