Община Кюстендил e готова за реакция при усложнена обстановка

Екипите на единната спасителна система имат готовност

Община Кюстендил има пълна готовност за реакция при усложнена обстановка. Това каза Ивайло Чалъков, експерт "Управление при кризи", цитиран от "Фокус". Към този час не е постъпвало предупреждение относно очаквано усложняване на обстановката в общината. "Екипите на единната спасителна система имат готовност. Реакцията ни ще бъде незабавна, като ще се включат сили и средства съгласно изготвения общински оперативен план за защита при бедствия", обясни Ивайло Чалъков. Той коментира, че сформираният доброволен отряд към община Кюстендил може да бъде използван при обявяване на бедствие на територията на общината или частично за някои населени места. В този случай се пуска заповед от страна на кмета, след което се привлича отрядът посредством системата за ранно предупреждение и оповестяване.