Избрани Новини

Българинът с надежда да смени колата си в следващите 12 месеца

Очакванията на потребителите за следващата година са по-малко негативни

Малко по-позитивна е нагласата на родния потребител по отношение на извършването на разходи за "покупка на кола" през следващите дванадесет месеца. Това сочат наблюденията на Националния статистически институт. 

През януари 2015 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 4,8 пункта спрямо равнището си от октомври 2014 г., като при населението в градовете увеличението е 4,0 пункта, а при населението в селата - 7.3 пункта.

Мненията на потребителите за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията им за следващата година, са по-малко негативни спрямо предходното наблюдение.

В сравнение с октомври 2014 г. се наблюдава и намаление на песимизма в оценките на потребителите за настъпилите промени във финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца и в очакванията им за следващите дванадесет месеца. Потребителите продължават да считат, че през последните дванадесет месеца има покачване на цените, но с по-слабо темпо. Същевременно и инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца са по-умерени в сравнение с мненията, изразени три месеца по-рано.

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца очакванията се изместват към запазване или незначително намаление. Последната анкета отчита леко подобрение (от 3,3 пункта) на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба. Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден