4% от кюстендилците използват интернет за връзка с администрацията

Средно за страната процентът е 21%

Едва 4% от жителите на Кюстендилска област използват глобалната мрежа за връзка с администрацията, съобщи Катя Мирчева, директор на Териториално статистическо бюро – Кюстендил, цитирана от "Фокус". Ниската активност на населението се отнася за взаимодействие му с органите на държавната администрация и местното самоуправление, посредством Интернет. „Средно за страната процентът е 21%, а при нас едва 4 %. В отделните области на страната този дял се движи между 39.8% за област Разград и 2.1% - за област Кърджали. По този показател област Кюстендил заема предпоследно място преди област Кърджали”, обясни Катя Мирчева. Статистиката отчита намаление с 11 процентни пункта при средно за страната намаление с 1.6%. Мъжете в областта са по-активни от жените при използването на предлаганите онлайн услуги от публичната администрация.