Безработицата в Благоевградско - 14,2%

От изнесените данни стана ясно, че равнището на безработица в областта е 14.2 %

Спрямо ноември 2014 година през декември е отчетен спад на броя на безработните лица с 0.2 пункта, като общият процент е 14.2. Това обяви директорът на дирекция „Регионална Служба по заетостта“ - Благоевград Станислава Поповска, предаде БНР. Тя допълни, че през декември в областта са постъпили на работа 978 лица, като 696 от тях са започнали с посредничеството на бюрата по труда в региона. Директорът на дирекция „Инспекция по труда“ - Благоевград Петър Попадиин информира, че през месец декември са извършени общо 156 проверки, като са констатирани 570 нарушения, главно свързани с неспазване на Закона за безопасни условия на труд. Влезлите в сила постановления са 19, като стойността на санкциите е близо 25 хиляди лева. Петър Попадиин заключи, че събираемостта е повече от 90 процента, като тенденцията е в национален план. От Дирекция „Социално подпомагане“ отчетоха, че сумата на месечните социални помощи и помощите по Закона за семейните помощи за деца, са на обща стойност около два милиона лева.Снимка на Деня

Кадетите на ТСК – Русе със злато от Държавното отборно първенство в Хасково