Официално! Местните парламентаристи гласуваха бюджета

Бюджетът на общината възлиза на 60 901 805 лева

Kакто ви съобщихме, тазгодишният проектобюджет на Благоевград възлиза на 60 901 805 лв., като уточненият бюджет е 54 991 225 лв., а очакваните трансфери от Министерски съвет и Министерство на финансите са в размер на 5 910 580 лв.

Тази сутрин на първото си редовно заседание за 2015 година Общински съвет - Благоевград прие бюджета на общината. Той бе гласуван с 32 гласа "за", като двама от местните парламентаристи бяха "против" неговото приемане.