Избрани Новини

Благоевград стана член на Агенцията за Регионално развитие на Рила

Общината ще съдейства за развитието на региона на Рила планина

Благоевград стана пълноправен член на Агенция за Регионално развитие на Рила, чиято основна цел е устойчивото социално-икономическо развитие на региона на Рила планина и превръщането му в привлекателно място за живот и туризъм, съобщиха от пресцентъра на общината. По всеобщото мнение на специалистите от община Благоевград партньорството с агенцията ще намери благоприятни измерения не само в сферата на туризма, но и за формиране на навици за природосъобразен начин на живот в региона.
Визията на АРРР е свързана със създаването на Геопарк на територията на Рила и успешното кандидатстване в Европейската мрежа на геопарковете. В това отношение е направена и първата стъпка през 2013 г., когато екипът на АРРР участва в Годишна конференция на мрежата, която се проведе в Италия. С включването си в Агенцията за Регионално развитие на Рила пред община Благоевград се появяват чудесни възможности за сътрудничеството с утвърдени международни неправителствени структури и чуждестранни общини, с които да се обменя опит и да се възприемат добри практики. Основните приоритети на Агенцията за регионално развитие на Рила изцяло кореспондират с визията на община Благоевград за периода 2014- 2020 година и членството би спомогнало за разнообразяване на инициативите, мерките и дейностите при изпълнение на стратегически цели на общината и разкриване на пълния й културно-исторически и туристически потенциал.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)