Без Слаб (2) за най-малките ученици?

В момента законопроектът предвижда само на матурите и изпитите след 7 и 10 клас оценките да бъдат в точки

Директорско сдружение на шефовете в средното образование, предлага цялостна промяна на модела на оценяване, като то ще бъде в точки. В момента законопроектът предвижда само на матурите и изпитите след 7 и 10 клас оценките да бъдат в точки, без да се приравняват по шестобалната система.

„Това не е най-съществения проблем на образоването ни. Може да се измерва в оценки, може в точки. Дали да отпадне „слаб 2” от училището в образователната система. Може би за малките ученици е удачно да няма. Що се отнася за големи ученици, трябва да има бариера кога може да се премине нататък и кога не, защото се натрупват много пропуски.”, каза Катерина Марчева, директор на СОУИЧЕ „Климент Охридски”, цитирана от е-79.com.

 Писането на слаби или силни оценки се приема по различен начин от различните ученици. Това е мнението на училищен психолог.

„Всяко дете е различна индивидуалност. В зависимост от възпитанието което получават децата...Има деца, които и при петица или пет и половина не са доволни от оценката. Има и други, които са доволни и на тройка. Така че всеки от тях реагира по индивидуален начин.”, каза училищният психолог.

В момента оценки от слаб 2 до отличен 6 получават всички ученици от 2 до 12 клас, посещаващи средните училища и гимназиите в България.