В Кюстендил търсят психолог за Центъра за обществена подкрепа

Конкурсът ще бъде проведен на два етапа

Община Кюстендил обяви подбор за психолог- 1 щат в Център за обществена подкрепа. Изисквания за длъжността: висше образование; специалност- психолог; образователна степен- бакалавър или магистър. Професионален опит - минимум една година, предаде "Дарик".
Психологът в ЦОП извършва психологическо консултиране на деца в риск и техните семейства; работи непосредствено с проблемните деца и/или родителите им; изготвя индивидуални програми и доклади за напредъка на всяко дете и др.
Конкурсът ще бъде проведен на два етапа:

1.Подбор по подадените документи.
2.Интервю

Документите ще се приемат в срок до 23.01.2015 год. в Център за обществена подкрепа Кюстендил, ул."Търговска"№13, информира сайта на община Кюстендил.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен