2 646 семейства в Благоевградско получиха целева помощ за първокласници

Подадените молби са били 2 681

За учебната 2014/2015 г. на 2 646 семейства в Благоевградска област е отпусната целева помощ за първокласници в размер на 250 лева. Това Станка Михова, главен експерт „Социално подпомагане”- Благоевград, цитирана от "Фокус". Подадените молби са били 2 681, от тях са отказани 35. Право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева.
Този доходен критерий не важи за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.