Избрани Новини

44% от хората в Кюстендилско в риск от бедност

За страната индикаторът сочи, че 48.0% от населението се нуждае от специални грижи

Над 58 хил. Души от Кюстендилска област или 44.1% живеят в риск от бедност или социално изключване, показват данните на НСИ за 2013 година, изнесени в анализ в началото на 2015 година. В това число попадат 41.3% от мъжете и 46.7% от жените в областта. През 2012 г. , на 50% от жителите на областта са живеели в риск от бедност, като делът на мъжете е бил 55.2%, а този на жените - 54.5%, предаде "Дарик".
Във връзка с поставените цели по ключови сегменти на стратегията „Европа 2020", от изследването на доходите и условията на живот се изчислява Комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели за намаляване на бедността и социалното изключване. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.
За страната индикаторът сочи, че 48.0% от населението се нуждае от специални грижи за преодоляване на бедността, социалното неравенство и изключването от активна трудова дейност.
В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. За оценка на материалните лишения на домакинствата се използват девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги, като например: ползване на едноседмична почивка извън дома, посрещане със собствени средства неочаквани финансови разходи, консумация на месо, пилешко или риба (или вегетарианския им еквивалент) всеки втори ден, ограничения при отоплението на жилището поради недостиг на средства, затруднения при плащането навреме на разходи за жилището.
През 2013 г., в област Кюстендил стойността на комбинирания показател намалява с 10.7 процентни пункта спрямо 2012 г., което се дължи най-вече на намаляването на относителния дял на хората с материални лишения. В областта през 2013 г. 40.5% от населението живее в тежки материални лишения (ограничения в 4 от 9 показателя), като намалението спрямо предходната година е с 12.4 процентни пункта.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)