От 3 до 72 лева за декар е наемната цена на земя в Кюстендил

Цената зависи от вида на земеделските култури, които ще се отглеждат

От 3 до 72 лева за декар е наемната цена на земя от общинския поземлен фонд в Кюстендил, предаде репортер на Радио „Фокус” . Наемната цена е в зависимост от вида на земеделските култури, които ще се отглеждат, както и от възможностите за напояване и местонахождението на земеделските имоти. За отглеждането на ливади цените са от 3 до 7 лева за декар, ако няма условия за напояване и от 5 до 11 лева за поливните имоти. За отглеждането на едногодишни полски култури цените започват от 7 лева при неполивни условия и достигат до 24 лева за декар при възможност за напояване. Най-висока е годишната наемна цена за отглеждането на трайни насаждения. При неполивни условия тя е 48 лева за декар, а при поливни условия – 72 лева. Общината е въвела и възможност за отдаване под наем на имоти за строителство с телекомукационни съоръжения на мобилни оператори, при която месечният наем е 900 лева за декар земя.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"