Избрани Новини

Общински съвет - Гоце Делчев ще заседава в понеделник

Ще обсъждат кандидатстването с проекти по програма „Красива България“

Редовно  заседание ще проведе в понеделник  Общински съвет - Гоце Делчев, съобщава БНР. В момента  заседават постоянните комисии към него. Сред темите за обсъждане в комисиите  са: Одобряване на план-сметка на разходите  по видове дейности за 2015 г. на община  Гоце Делчев; Одобряване на вътрешни  компенсирани промени на разходите по  обектите на утвърдения Поименен списък  по капитално строителство за придобиване  на Дълготрайни материални активи и  основен ремонт на община Гоце Делчев  за 2014 г.; Даване на съгласие за поемане  на дългосрочен общински дълг в размер  до 800 000 лв., за закупуване на сградата в  центъра на града, собственост на БТК.  Местният парламент ще трябва да избере  и председател на постоянната комисия  по образование, след като на предната  сесия не се стигна до консенсус.  Предложените имена бяха Иванка Харизанова  и Салих Буковиян, но нито един от тях не  получи квалифицирано мнозинство. Мястото  бе овакантено след като председателят  на комисията Джалил Бошнак стана  зам.-председател на Общински съвет -  Гоце Делчев. Предпразнично съветниците  в Гоце Делчев ще обсъждат още  кандидатстването с проекти по Програма  „Красива България“ 2015 г и Плана за  действие за изпълнение на интеграционните  политики в Община Гоце Делчев за периода  2015-2016 година.Топ Новини

Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май