В ЮЗУ повишават компетенциите на академичния състав

Ще се проведе заключителна среща по проект

Днес от 10:30 ч. в Заседателната зала на Ректората на Югозападния университет ще се проведе заключителната среща по проект "Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски" Благоевград – инвестиция за бъдещето”, съобщават от пресцентъра на висшето учебно заведение. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Ръководител на проекта е проф.д.п.н. Добринка Тодорина.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен