Изграждат площадка за разходка на кучета в новия парк

На редовна сесия на ОбС - Благоевград бяха разгледани 40 точки, заложени в дневния ред

Съветниците приеха с 30 гласа „за“ предложението за включването на Община Благоевград в инициативата на Агенцията за регионално развитие на Рила за създаване на геопарк на територията на Рила. Идеята е Рила да бъде превърната в привлекателно място за повече туристи. Подобни геопаркове има вече изградени 58 в Европа. Кметът д-р Камбитов разясни, че членството би било само от полза за община Благоевград и не носи никакви финансови ангажименти за общината, информират от пресцентъра на институцията.

По време на заседанието общинските съветници приеха анализа на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка на  10 611 дяла, представляващи 35 % от капитала на търговско дружество и упълномощиха  кмета на Община Благоевград да проведе публично оповестен конкурс за продажба на дяловете, общинска собственост.

След изказване на общинския съветник д-р Томов във връзка с постъпила молба от граждани за изграждане на градинка за разхождане на домашни любимци, д-р Камбитов поясни: „Определяме конкретен терен за изграждане на такава площадка под „Арена парк“. Изработването е заложено в бюджет 2015 година“.Снимка на Деня

Кадетите на ТСК – Русе със злато от Държавното отборно първенство в Хасково