Избрани Новини

Проект "Твоята община работи за теб"

Съвместен проект на общината и читалището в Кюстендил

Читалище "Братство" и община Кюстендил започнаха работа по проект "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт". Председателят на читалището Иван Андонов съобщи, че проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, а тематичната му област е "Демокрация, права на човека и добро управление". Целта на проекта е да засили комуникацията и да създаде нови канали за взаимодействие между неправителствените организации и гражданите в област Кюстендил и местните власти. В рамките на проекта ще се представят възможностите и ползите от участието на неправителствените организации в процесите на взимане на решения и в създаването на политики. Ще бъде направен анализ на възможностите на неправителствените организации да участват в процеса на формирането на политики в общините от област Кюстендил. Предвижда се създаването на мрежа на неправителствените организации, която ще цели създаване на по - добри комуникации с местните власти. През следващата година в читалище "Братство" ще бъде създаден граждански център, който ще бъде свързващо звено между общинските власти, гражданите и неправителствените организации, предаде "Фокус".Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)