Избрани Новини

Проект "Младежка банка" тръгва в Кюстендил

Участват младежи, обучени по доброволчество и филантропия

В Кюстендил беше представен проект "Младежка банка", който ще бъде реализиран през настоящата учебна година, предаде "Фокус". В проекта участват младежи от неправителствена организация, преминали обучение по младежка филантропия и доброволчество. Проектът е свързан с набирането на средства от спомоществователи и благотворителни спектакли, с които след това ще бъдат финансирани други младежки проекти. До момента е сформиран екип от 15 младежи, който на по - късен етап ще взема решения за бъдещото финансиране на други проекти. Предстои да се извърши проучване посредством анкетни карти в четири от най - големите училища в Кюстендил, чиято тема е "Организиране на свободното време на учениците от Кюстендил". Проучването ще обхване 200 ученици от 9 до 12 клас, а в анкетната карта ще бъдат включени въпроси, отчитащи мнението на учениците към начините за използване на свободното време, участие в извънкласни форми и достъпността на средата в местната общност. Резултатите от проучването ще бъдат анализирани, а анализът ще определи приоритетите за финансиране на младежките проекти. Предвидено е финансовите средства да бъдат събрани посредством спектакъл, посветен на 20 години от създаването на "Студио дебют".Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)