Финансират винари и лозари с 4,4 милиона лева

Срокът за изпълнение на инвестициите по мярката е до две винарски години от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ

От днес до 5 декември 2014 г. кандидатите по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г. ще могат да подават заявления за финансова помощ за Кампания 2015 година.

По мярката се подпомагат три дейности – конверсията на сортовия състав на насажденията, преструктуриране на лозята и подобряване на техниките за управление на лозята. Определеният бюджет за трите дейности до края на финансовата 2015 г. е малко над 4, 4 млн. лева.

Финансовата помощ могат да получат производителите, вписани в лозарския регистър, съгласно Закона за виното и спиртните напитки. Тя покрива до 75% от разходите на бенефициента за изпълнение на конкретни дейности и се изплаща след изпълнение на инвестицията или авансово. Срокът за изпълнение на инвестициите по мярката е до две винарски години от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ. Важно условие за получаване на подпомагането е кандидатите да представят удостоверение за право на участие по мярката. То се издава от Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ).

Бюджетът по мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя” за целия програмен период 2014-2018 г.е 80,81 млн. евро. Само за изминалата финансова 2014 г. са изплатени малко над 32, 158 млн. лв. Част от тези средства са платени по договори, подписани през предходни години. Останалите средства получиха кандидатите по мярката, подписали договорите си през финансовата 2014 г. и подали заявки за авансово плащане.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен