Наука! По-големите тестиси знак, че сред вида имало детеубийства?

Любов, а не насилиe

Такова е посланието, което много женски бозайници несъзнателно са изпращали към сексуалните си партньори по време на еволюцията, съобщи Сайънс дейли, цитиран от БТА. Резултатите от ново международно изследване навеждат на мисълта, че при редица бозайници женските използват безразборния секс като стратегия за предотвратяване на детеубийствата,
докато самците убиват потомството на предишната доминираща група мъжки екземпляри, за да накарат женските да се грижат за собствените им деца. Ако женската има много сексуални партньори, не е съвсем ясно кой е бащата. Тъй като шимпанзета, бонобо и други видове бозайници не намират време да решат предизвикани от любовни триъгълници спорове, мъжкарите са принудени да гадаят дали са бащи или не. Когато баща не знае дали някои деца са негови, а други - не, е по-малко вероятно да ги убие. В резултат детеубийствата са по-малко. Стратегията води до намаляване на насилието след време. Щом като женските залагат на използването на все повече сексуални партньори, самците трябва да вземат мерки. Затова тестисите им се уголемили - по-големите тестиси свидетелстват, че самците имат достатъчно сперма. Може да се каже, че по принцип животинските видове, сред които е имало детеубийства, са склонни да възхваляват мъжкарите с по-големи тестиси. "Когато надпреварата стане толкова интензивна, че нито един мъжкар не може да е сигурен в бащинството си, детеубийствата секват - заяви Дитер Лукас от катедрата по зоология в
Кембриджкия университет. - Това се наблюдава, когато мъжкарите рискуват да убият собствените си деца и не могат да извлекат изгода от това да сложат началото на следващо поколение." Учените преди подозираха, че детеубийството е движещ фактор на еволюцията, но повечето от тях смятаха, че този биологичен феномен окуражава силните връзки сред женските екземпляри или уповаването на защитата от верни мъжкари. "Сега установихме, че
това не е така - поясни Лукас. - Детеубийствата от самци са в резултат на промени в общността. Те са най-често срещани сред видове, при които представители на двата пола живеят заедно в стабилни групи." "Детеубийството не е константа, а средство, което увеличава или намалява популярността си по време на еволюцията - отбелязаха учените. - Използването му зависи от условията за въпросната надпревара сред бозайниците от дадена общност. Ползвано е от над 25 вида, от полевки и домашни мишки до лъвове и горили."Снимка на Деня

Щрихи от Плевен