Публичен търг на недвижими имоти организира Община Кюстендил

Продават се имоти предимно в селата

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти  - частна общинска собственост, организира община Кюстендил. Продават се 31 имота в селата Берсин, Дворище, Долна Гращица, Драговищица, Жиленци, Радловци, Раненци, Соволяно, Стенско,Търсино, Цървеняно, както и няколко имота в района на Кюстендил. Цените на имотите варират от 345 до 8 500 лв. без ДДС в зависимост от това къде се намират и на каква площ  са.

Най- скъпият е поземлен имот по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил с площ 731.00 кв. м. с начална тръжна цена  8 500 лева без ДДС.

Търгът ще се проведе  на 25.11.2014 год. от 9,00 часа, в Заседателната зала на втори етаж в сградата  на общинска администрация в Кюстендил.

При неявяване на кандидати за участие, ще се проведе повторен търг на 02.12.2014 год., при същите условия, предаде Дарик.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"