В Благоевград ще обсъждат достъпа до здравната система

На кръгла маса ще дискутират проблемите на неосигурените лица

Кюстендилско сдружение  организира на 14 ноември в Благоевград кръгла маса, посветена на достъпа до здравната система. Сдружението отдавна работи по Концепция за здравни грижи за хора, отпаднали от системата на здравно осигуряване в рамките на проект "Доболнична помощ на здравно неосигурени лица". По официални данни в тази група попадат над 2 000 000 български граждани. Оптимистичните преценки ги свеждат до 1 милион, а останалите се предполага, че са в чужбина. От тях 450 000 са социално слаби, отпаднали от всички социални системи. По данни на Фондация "Отворено общество" 74% от неосигурените са етнически българи със средно образоване, по - малък е процентът но тези с висше или основно. Те не могат да отидат на преглед при личния си лекар, въпреки че има болнична помощ по Постановление №17.Тъй като болниците задлъжняват , предпочитат да не приемат такива пациенти. "Ако има безплатни профилактични прегледи ще се избегне стигането до болница или инвалидизация", заявяват от сдружението. Сдружението предлага да се създадат безплатни медицински кабинети за неосигурени лица с минимален пакет от услуги. Това ще намали случаите на временна и трайна нетрудоспособност и значително ще се редуцират обажданията към Центровете за спешна медицинска помощ.

Кръглата маса ще се проведе в Благоевград на 14 - ти ноември.