Избрани Новини

Община Кюстендил предлага 23 вида социални услуги през 2015 година

Изготвен е план за развитието на социалните услуги

Община Кюстендил изготви план за развитие на социалните услуги през 2015 година, предаде БНР. В  плана се предвижда предоставянето на  23 вида социални услуги. Финансирането  ще бъде от държавния и общински бюджет,  НПО, дарители и по проекти. Предвижда  се предоставянето на услуги по превенция  на изоставянето, подкрепа на семейства,  домашен социален патронаж, обществена  трапезария. Ще бъдат разкрити центрове  за младежи с умствени увреждания. Планира  се разкриването на дневни центрове за  възрастни хора, като в тях ще има 24 -  часова  резидентна грижа. В общината ще се  разкрие и център за настаняване с  капацитет 10 души.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)