Разкопаните улици в Банско готови преди старта на сезона

Междинна пресконференция по проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ“ се проведе в Банско. На пресконференцията присъстваха кметът на Банско Георги Икономов, зам. кметът Сашка Въчкова, която е ръководител на проекта, представители на фирмите – изпълнители по проекта Йордан Каназирев – ДЗЗД „Ново Банско“ и Владислав Владиславов – ДЗЗД „ЕЙРА“, представители на строителния надзор и техническата помощ, общински съветници, представители на туристическия бизнес, граждани и медии, информират от пресцентъра на общината.
Йордан Каназирев представи реалния напредък на строително-монтажните дейности по договора, възлизащи на 35% изпълнена канализация и 8% - во¬допровод. Той съобщи, че се работи по подмяната на водопроводната и канализационна мрежа на 25 улици и увери присъстващите, че до 5 декември 2014г. те ще бъдат завършени и асфалтирани.
„Като възложител на проекта Община Банско, заедно със строителния надзор и техническата помощ, осъществява непрекъснат контрол по изпълнението. Това е един изключително мащабен и труден проект, който ангажира сериозен човешки и финансов ресурс от страна на администрацията. Има закъснение по строително-монтажните работи, но ще направим всичко възможно да посрещнем предстоящия зимен сезон с асфалтирани улици“ - каза градоначалникът Георги Икономов. Той допълни, че общината коректно и редовно се разплаща с фирмата-изпълнител и забавянето в изпълнението на дейностите не се дължи на липсата на финансиране. Кметът уточни, че в договора са предвидени неустойки за забава, които са сериозен мотив за изпълнителя да завърши започнатите работи качествено и в срок.
Паралелно с изпълнението на ВиК мрежата се изгражда и пречиствателната станция, извършва се корекция на река Глазне и се изпълнява обслужващият път до ПСОВ.