Избрани Новини

Ще имаме звено за мониторинг на Стратегия за развитие на област Благоевград

По предложение на областния управител Димитър Димитров се сформира звено за мониторинг на Стратегия за развитие на област Благоевград за периода 2014-2020 година. Предложението беше гласувано и утвърдено вчера, 28 октомври, в община Петрич с домакин кметът Вельо Илиев на Областен съвет за развитие на област Благоевград. На него присъстваха кметовете и зам. кметове на общини от Пиринско, председатели на Общински съвети, представители на синдикати и социално-икономически партньори, представител - консултант за изготвянето на последващата оценка на стратегията.

„Звеното за мониторинг подпомага областния управител като осигурява постоянен поток от информация; обезпечава текущия мониторинг на политиките на регионално ниво; подпомага консултантските екипи при изготвянето на външни оценки и актуализиране на областната стратегия. С решение на Звеното могат да се създават работни групи за изпълнение на конкретни задачи“, разясни Димитър Димитров.  Новата структурата се създава със заповед на областния управител и се състои от председател, координатор и членове – представители на общините и партньорите. Седем дневен е срокът общините от областта писмено да определят своите представители. Участниците в Областен съвет за развитие вчера избраха и нов представител на общините от област Благоевград в Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Югозападен район – община Благоевград, която заменя община Кресна. Другите представители в РСР са общините Банско, Петрич и Сатовча.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)